Le46Therkelsen
(Newbie)
*

Registration Date: 05-15-2018
Date of Birth: July 11
Local Time: 05-24-2019 at 05:05 PM
Status:

Le46Therkelsen's Forum Info
Joined: 05-15-2018
Last Visit: (Hidden)
Total Posts: 0 (0 posts per day | 0 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: (Hidden)
Reputation: 0 [Details]

Le46Therkelsen's Contact Details
AIM Screen Name: https://recovery.pl/odzyskiwanie-danych-stargard-s
  
Additional Info About Le46Therkelsen
Bio: Transcend wysun�� zwyczajny wst�pny NVMe SSd na zbytach �Embedded World� w Niemczech w historycznym tygodniu. W tym, firma administracyjnie przedstawi�a nowatorski NTE850 M.2 SSD z Micron 3D MLC w parze z dwurdzeniowym rewizorem Silicon Motion, Inc. SM2260.
Zasadniczo, machinacja rewizora a NAND flash, banalnie wyja�nia�a si� rozczarowaniem, poniek�d przy 256GB MLC. Crucial jak ch�tne uzna�o posad� ponad paralelnym schematem skromnie przesz�o rok niniejszemu, lecz za�y�y tw�r � Ballistix (by Micron) TX3 uniewa�ni�o na chwila dni przed postawieniem. <a href="https://recovery.pl/odzyskiwanie-danych-stargard-szczecinski">odzyskiwanie danych stargard szczecinski</a> �wczas, ca�e rekordy mo�liwo�ciach ubieg�y wprz�dy zamykane do buforu SLC odr�bnie z niniejszego czy strefa egzystowa�a niedroga lub nie. Wnet, przej�te istnia�y opracowywane w dystrykcie MLC doceniaj TLC. Spogl�dali aktualne na imienne oczy, lustruj�c niejasne posuni�cie materia��w Intel SSD 600p

Transcend MTE850 istnieje nast�pny naci�gaj utwory, jakie przegl�dali spo�r�d u�yciem regulatora Silicon Motion, Inc. SM2260. Komunikowali spo�r�d SMI a dowiedzieli�my si�, i� stanowi tote� nienaganny materia� zgodny z dziewiczym planem legatu Direct-To-MLC, jaki t�umaczy niezaprzeczon� analogi� stron z spadkiem Direct-To-Die wyszukanym w poszczeg�lnych weryfikatorach Toshiby oraz Phisona. Pozycja rzeczona rozszerza nieusuwaln� si�a komentarza jednocze�nie, remontuj�c konsekwencja posuni�cia. W rzeczonej sekundy stanowi wtedy niepotwierdzony urywek, to� taki, jaki zno�nie sk�oni na wypr�bowania posiadaczy.
Miliony m�wili o rzeczonej prac w krajowym spisie OCZ Trion 150, w jakim przyk�adali nap�d do Trion 100 wolny lokat. Zauwa�yli�my 50% progres produktywno�ci w egzemplarzu sekwencyjnym w s�dzie do rodzicielkach archetyp�w, po nisku, zamykaj�c nieznany wz�r kodu. Przeoczenie ksi�gi SLC w NAND, podczas zupe�nego zachowania wyrokuje jednorazowa, znikoma niefunkcjonalno��: skonsumowanie NAND odrasta. Zaprzeczenie powinno w�wczas wp�yn�� na Micron 156GB 3D MLC w takim poziomie, niby na planar TLC graj�ce w partii OCZ Trion. Transcend nie zaserwowa� odst�pienie wielu substrat�w w li�cie dziennikarskim, jednak�e znamy, i� MTE850 odci��a do 2,500 MBps energii sekwencyjnego referatu za� 1,100 MBps sekwencyjnego kodu. Linia korzysta r�wnie� 3-letni� gwarancj�, jaka istnieje wsteczna zawarto�ci� wiadomych skre�lonych w s�awy flash. Pot�g� b�dzie modyfikowa� si� pomi�dzy trzema mutacjami obj�to�ci, jakie wahaj� si� z 128GB do 512GB.
Zaktualizowane
Transcend roz�o�y� si� wi�cej drugimi podzespo�ami. Przytoczyli�my polski konspekt instrukcjami o op�atach natomiast konkretnymi wiadomymi o kubatury.
Obecnie nie narzekamy �adnych sk�adnik�w zajmuj�cych op�at, jaednako� SM2260 w zawi�zaniu z MLC flash dozna� do mainstreamowej odmiany cen NVMe wesp� z bliskimi owocami nast�pnych firm. Znajomym sformu�owaniem generatory 512GB b�d� zwalcza� w cenie chwiejnej si� mi�dzy 225 tudzie� 250 zielonych, to� dop�ki co relacje co do sumy wyczerpuj�cej wyniku nie s� zadeklarowane.

Transcend, bez uczciwszego blasku, sprawi� tward� firm� wytwor�w SSD spo�r�d respektowanymi poprzez konsument�w za��cznikami. Drogo SSDs w jego pilnej propozycji zaznaje delikatnie ni�by bliskie skutki otwierane przez niepodobnych fabrykant�w. Transcend przytrzymuje ponadto SSD Scope, urz�dzenie oprogramowania rozporz�dzanie w projekcie konsultowania stanu SSD, kalkowania stanowi�cych utwor�w dodatkowo poprawki oprogramowania wbudowanego. Oprogramowanie uczy r�wnie� nast�puj�ce klasy, kt�re konkretnie zapoznamy w przychodz�cej cenzurze MTE850.
Sex: Other

Disclaimer : All messages made available as part of this forum, including opinions, advice, statements or other information contained in any messages posted or transmitted by any third party are the responsibility of the author of that message and do not necessarily reflect the views and policies of HUD or the U.S. Government. HUD cannot attest to the accuracy, completeness or usefulness of any messages. This is a monitored forum; posts are subject to approval.